5 tips om een 10-14-curriculum te ontwikkelen

Vives geeft in dit dossier de stand van zaken van 10-14-onderwijs in Nederland weer. Je leest welke initiatieven er van onderwijsinstellingen zijn genomen om dit onderwijs toe te passen. Zo volgt bijvoorbeeld sinds dit schooljaar een groep basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 ’s middags les op Academie Tien in Utrecht, Leidsche Rijn, om te proeven van het voortgezet onderwijs. Verder geeft SLO 5 tips om een 10-14-curriculum te ontwikkelen.

Lees hier het dossier.