Actueel

Op dinsdag 28 september 2021 is de conferentie 10-14 Onderwijs. We zijn te gast op Academie 1014 in Almere. Na een periode…
CBS De Arke en CSG Liudger vestiging Burgum willen basisschool en voortgezet onderwijs beter op elkaar laten aansluiten. Een nieuwe onderwijsroute met…
Leerlingen van Spoor 10-14 Onderwijs uit ‘s-Hertogenbosch gaan op 27 mei hun eerste ervaring opdoen met het vak techniek op een middelbare…
Het Tienercollege Noordoostpolder is één van de twaalf door het ministerie van OCW aangewezen pilotscholen voor 10­ tot 14 ­jarigen. Twee bestuurders,…
Binnen het programma Voortgezet Leren van de VO-raad is een podcast opgenomen met Camyre de Adelhart Toorop over Spring High. Ga naar…
1014-onderwijs geeft leerlingen wat langer de tijd om de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs te maken. Maar de stap is onvermijdelijk.…
10-14
Schoolportret Onderwijsroute 10-14 uit Zwolle: een inkijkje in een school die al jaren werkt aan later selecteren en beter differentiëren. Het moet helemaal…
De onderwijsraad adviseert: selecteer later en differentieer beter. Een advies waaraan 10-14 Onderwijs in Nederland al jaren aan werkt. De Onderwijsraad constateert dat…
Een boost geven aan jouw 10-14-onderwijsontwikkeling in samenwerking met het voortgezet onderwijs? Dan is deelname aan het innovatietraject van Voortgezet Leren een…
Sommige leerlingen hebben baat bij een meer geleidelijke overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Zij kunnen bijvoorbeeld terecht op het Tienercollege Noordoostpolder. Leraar Hanri…
In opdracht van het Ministerie OCW is een onderzoek gedaan naar teambevoegdheid 10-14 onderwijs. In dit rapport vind je de 1e meting over…
Net zoals vorig jaar kunnen scholen aanspraak maken op de subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot…