Conferentie ‘Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet’

Deze conferentie is wegens de landelijke onderwijsstaking verplaatst van 6 november 2019 naar 22 januari 2020.

Kom naar de conferentie ‘Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet’

  • Datum: 22 januari 2019
  • Tijd: 14.00 – 20.00 uur
  • Plaats: Spring High in Amsterdam
  • Thema: doorlopende leerlijn 10-14-onderwijs
  • Meld je aan

Van elkaar leren

Spring High, Onderwijsroute 10-14, Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs (voorheen: Kwartiermakers 10-14 Onderwijs) en SLO nodigen je graag uit voor de conferentie ‘Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet’. De conferentie is bedoeld voor leraren en schoolleiders van (startende) 10-14-onderwijsinitiatieven. We willen vooral van elkaar leren, bijvoorbeeld over het volgende:

  • Wie heeft al een goede doorlopende leerlijn voor rekenen/wiskunde uitgewerkt en wil dit voorbeeld laten zien?
  • Waar en hoe wordt het eigenaarschap van leerlingen bevorderd? Hoe ziet dat eruit in het curriculum en bij de leraar?
  • Welke vaardigheden heeft een leraar nodig om 10-14-leerlingen te kunnen coachen?
  • Waar worden groepen heterogeen samengesteld en wat zijn de voor- en nadelen?

Zomaar een paar ingewikkelde vragen die bestaande 10-14-scholen kunnen beantwoorden met hun good practices. We verbinden jouw vragen en ervaringen ook met de leerplanontwikkeling van SLO en de meest actuele inzichten opgedaan bij Curriculum.nu.

Het programma

14.00 uur Opening
14.15 uur Ronde 1: Kennis delen
15.45 uur Pauze
16.25 uur Ronde 2: Kwaliteitsverbetering
17.45 uur Diner
18.30 uur Ronde 3: Leerlijnen
19.45 uur Afsluiting

Voor wie?

Leraren en schoolleiders voor (startende) 10-14-onderwijsinitiatieven, het voornaamste doel is van elkaar leren en met elkaar verder komen op dit thema.

Kosten

De kosten zijn € 75, – inclusief koffie/thee en diner.

Aanmelden

Meld je aan voor de conferentie en laat ons weten wat jij hoopt te leren deze dag.
Vertel ons over de ervaringen en kennis die je hebt opgedaan rondom 10-14-onderwijs op jouw school. Samen maken we er een inspirerende dag van.

Waarom?

‘Leerlingen hebben recht op een docent die ze kan ondersteunen in het maken van de volgende stap. Daarvoor zijn allerlei ondersteunende overzichten nodig, maar we kunnen ook veel leren van elkaar’.
Camyre De Adelhart Toorop, schoolleider bij Spring High.

“Hoe kunnen we samen werken aan kwaliteitsverbetering van 10-14 scholen? Wat is de kern van 10-14 onderwijs? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie.”
Lenie van Lieverloo, projectleider van het Landelijke Lerend Netwerk 10-14.

“Niet elke school hoeft zelf het wiel uit te vinden. We kunnen nog meer gebruik maken van elkaars ervaringen en kennis. Daarom organiseren we deze conferentie.
Maaike Rodenboog, SLO.