“De huidige sorteermachine moet bij het grofvuil”

De coalitie wil dat de eindtoets weer direct meetelt bij het schooladvies. Louise Elffers (onderwijswetenschapper) begrijpt dit. Maar zou het liever helemaal anders zien. In februari schreef ze hierover een column in de Volkskrant.

Met de beslissing om de eindtoets weer direct mee te laten tellen bij de formulering van het schooladvies, wordt echter voor de zoveelste keer gesleuteld aan de sorteermachine die Nederland hanteert bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. In plaats van de schroefjes telkens opnieuw aan te draaien, wordt het de hoogste tijd die al jaren krakende en piepende machine nu eindelijk bij het grofvuil te zetten.

 

Klik hier als je het hele artikel wilt lezen.