Vraag teambevoegdheid aan voor 30 juni

Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen tot 30 juni aanstaande een aanvraag voor het experiment teambevoegdheid indienen bij het ministerie van OCW. Dit experiment biedt ruimte om leraren met alleen een po- of vo-bevoegdheid samen de verantwoordelijkheid te geven voor het onderwijs aan de leerlingen op een 10-14 school.

Regeling experiment teambevoegdheid 10-14

De regeling voor het experiment teambevoegdheid 10-14 is begin mei gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de publicatie hier online of download de publicatie hier.

Aanvraag indienen

Tot 30 juni kunnen scholen een aanvraag voor komend schooljaar indienen via: dienstpostbus.10.14.onderwijs@minocw.nl

Ook ieder jaar daarna is een aanvraag mogelijk. Als de teambevoegdheid eenmaal is toegekend, geldt dit voor de hele verdere looptijd van het experiment. Een aanvraag hoeft dus maar één keer gedaan te worden.

Bij de aanvraag dient het volgende mee gestuurd te worden:

  1. de contactgegevens van de scholen die in samenwerking willen deelnemen aan het experiment;
  2. een afschrift waaruit blijkt dat de scholen die willen deelnemen een nog geldend eindoordeel voldoende of de waardering goed hebben ontvangen van de Inspectie van het Onderwijs;
  3. een schriftelijke verklaring van instemming met deelname aan het experiment van de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen aan de samenwerking; en
  4. het projectplan (zie artikel 5 in de bekendmaking).