Save the date!

Conferentie ‘Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet’

  • Datum: 6 november 2019
  • Tijd: 14.00 – 20.00 uur
  • Plaats: Spring High in Amsterdam
  • Thema: doorlopende leerlijn 10-14-onderwijs

Van elkaar leren

Spring High, Onderwijsroute 10-14, Het Lerend Netwerk 10-14 Onderwijs (voorheen: Kwartiermakers 10-14 Onderwijs) en SLO nodigen je graag uit voor de conferentie ‘Waar 10-14-onderwijs elkaar ontmoet’. De conferentie is bedoeld voor leraren en schoolleiders van (startende) 10-14-onderwijsinitiatieven. We willen vooral van elkaar leren, bijvoorbeeld over het volgende:

  • Wie heeft al een goede doorlopende leerlijn voor rekenen/wiskunde uitgewerkt en wil dit voorbeeld laten zien?
  • Waar en hoe wordt het eigenaarschap van leerlingen bevorderd? Hoe ziet dat eruit in het curriculum en bij de leraar?
  • Welke vaardigheden heeft een leraar nodig om 10-14-leerlingen te kunnen coachen?
  • Waar worden groepen heterogeen samengesteld en wat zijn de voor- en nadelen?

Zomaar een paar ingewikkelde vragen die bestaande 10-14-scholen kunnen beantwoorden met hun good practices. We verbinden jouw vragen en ervaringen ook met de leerplanontwikkeling van SLO en de meest actuele inzichten opgedaan bij Curriculum.nu.

Behalve dat jij antwoord krijgt op jouw vragen, is het ook de bedoeling dat je je eigen ervaringen met 10-14-onderwijs meeneemt naar de conferentie. We betrekken daar ook graag de 10-14-scholen bij die nog willen starten vanaf september 2019 of later.

Het programma

De conferentie is bij Spring High, een 10-14-school in Amsterdam. We starten om 14.00 uur. Er zijn verschillende activiteiten om kennis en vaardigheden te delen, er zijn sprekers passend bij de gestelde vragen en om jouw netwerk uit te breiden gaan we samen een hapje eten. Rond 20.00 uur wil je vast nog doorpraten, maar gaan we afronden.

Het definitieve programma volgt na de zomervakantie in het nieuwe schooljaar.

Voor wie?

Leraren en schoolleiders voor (startende) 10-14-onderwijsinitiatieven, het voornaamste doel is van elkaar leren en met elkaar verder komen op dit thema.

Kosten

De kosten zijn € 75, – inclusief koffie/thee en diner.

Meedoen of aanmelden

Wilt je meedoen, laat het ons vast weten! Neem contact op met Lammie Stoffers: l.stoffers@slo.nl of 053-4 840 426. Of meld je hier alvast aan.