Subsidies

Doorstroomprogramma PO-VO
Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen van OCW is er subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Het actieplan heeft als doel kansengelijkheid te bevorderen. Tussen 1 maart en 31 mei 2020 kan er subsidie worden aangevraagd. Lees hier meer over deze subsidie.

Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs
De overheid stimuleert de samenwerking in de regio tussen gemeenten, scholen en andere partijen met als doel kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. Deze subsidie ondersteunt de ontwikkeling van 10-14 onderwijs, waarin wordt samengewerkt tussen po en vo onderwijs, de leerling, de ouders/verzorgers en de omgeving. Lees hier meer over deze regeling. Onderwijsinstellingen kunnen tot 15 oktober 2020 subsidie aanvragen. Vraag de subsidie hier aan.

LeraarOntwikkelFonds (LOF)
Heb je een idee voor een innovatie om het onderwijs te verbeteren, bijvoorbeeld rondom 10-14 onderwijs? Leraren uit mbo, vo, po en so kunnen in 2020 weer een LOF-aanvraag doen om in aanmerking te komen voor subsidie, begeleiding en een netwerk van andere LOF-leraren. Lees hier meer over deze subsidie.