Subsidie ter bevordering van kansgelijkheid

Onderwijsinstellingen kunnen in 2019 of in 2020 subsidie aanvragen om een regionale samenwerking aan te gaan ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. 10-14-onderwijs streeft o.a. naar kansengelijkheid voor alle leerlingen.

Lees hier het besluit vaststellingbeleidsregel subsidie regionale samenwerking bevordering kansgelijkheid in onderwijs en hoe je de subsidie aanvraagt.

10-14-onderwijs streeft naar een goede overgang tussen primair- en voortgezet onderwijs. Hierbij wordt samengewerkt tussen het onderwijs, het kind, de ouders/verzorgers en de omgeving. Door deze samenwerking kan 10-14-onderwijs nieuwe en geschiktere praktijken ontwikkelen voor een geleidelijke overgang van het ene naar het andere onderwijstype, het uitstellen van de keuze voor vervolgonderwijs en het creëren van ‘een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen’. Dit gebeurt door maatwerk-onderwijs dat is afgestemd op verschillen in talent, tempo en passie van de leerling. De subsidie ondersteunt deze ontwikkeling.