Tweede tussenrapportage 10-14-onderwijs

Het laatste tussenrapport van de monitor 10-14-onderwijs is beschikbaar gesteld door Oberon. De tussenrapportage geeft een mooi beeld van de 12 scholen die ieder op eigen wijze 10-14-onderwijs aanbieden. Het laat ook zien waarom ouders en leerlingen kiezen voor deze vorm van onderwijs.

‘Niet alle vormen van 10-14-onderwijs werken per definitie aan het uitstellen van het keuzemoment voor het voortgezet onderwijs. Eerder is sprake van flexibilisering van het keuzemoment. Zo zijn er ook 10-14-scholen die leerlingen juist eerder laten kennismaken met het voortgezet onderwijs.’Aldus de minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob.

Lees hier de kamerbrief van Arie Slob en hier het tussenrapport van Oberon. In het najaar van 2020 komt de eindrapportage uit.

VOS/ABB heeft de belangrijkste succesfactoren en knelpunten uit het rapport hier opgesomd.