Conferentie 10-14 Onderwijs

Op maandag 8 april 2019 is de conferentie 10-14 Onderwijs in het Muntgebouw in Utrecht. De conferentie is voor alle leerkrachten, docenten, schoolleiders en bestuurders die geïnteresseerd zijn in de onderwijsontwikkelingen van 10-14 Onderwijs en hierover kennis willen uitwisselen.

Het programma

Je bent welkom vanaf 13.00 uur en om 18.15 uur sluiten we af met een hapje en een drankje. Zo ziet het programma eruit:

13.00 uur: Inloop

13.30 uur:
– Opening door minister Arie Slob, de Kwartiermakers en een leerling van een 10-14-school
– Presentatie van Oberon door Anne Luc van der Vegt
– Keynote van Pedro de Bruyckere

15.00 uur: Inspiratieronde 1

16.00 uur: Pauze

16.30 uur: Inspiratieronde 2

17.40 uur:
– Pitch Simon van Hasseltschool door Bouke de Jager, Grieta Hoogenberg en een leerling
– Pitch Curriculum.nu door Theo Douma

18.15 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje
Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen

Het programma is in samenwerking met de pilotscholen 10-14 Onderwijs gemaakt. Acht van deze scholen verzorgen een pitch of inspiratiesessie, bijvoorbeeld over coaching, het curriculum en samenwerken met andere scholen. De conferentie wordt gesteund door sectorraden PO-Raad, VO-raad en OCW.

Aanmelden en inschrijven

De inschrijving voor deze conferentie is gesloten.

Vragen?

Schoolinfo organiseert namens de Kwartiermakers 10-14 Onderwijs deze conferentie. Heb je vragen over de conferentie? Neem dan contact op met Schoolinfo via info@schoolinfo.nl.

PO-raad; VO-raad; Ministerie OCW; Schoolinfo