Over ons

We zijn een netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden en onze ervaringen met de rest van de sector willen delen. Tevens adviseren wij het ministerie van OCW over 10-14 Onderwijs, de knelpunten en de mogelijke oplossingen. Ontwikkelingen vinden van onderop plaats, vanuit de praktijk en sluiten aan op de behoeftes van leerlingen en docenten.

Onze rol bestaat uit:

  • Enthousiasmeren en inspireren
  • Koers houden op de ambitie
  • Regievoering op criteria
  • Krachtenbundeling
  • Verandering stimuleren
  • Kennisdeling